MEDICINA MUNCII

MEDICINA MUNCII

Cabinet medical medicina muncii – la sediul clientului

In conformitate cu Legea nr. 319/2006 si Normele Metodologice de Aplicare Publicate din Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006 si a hotararii de Guvern nr. 355 din 17 mai 2007 privind examinarile medicale pentru fiecare categorie profesionala in parte, medicul de medicina muncii este responsabil de:
– organizarea si participarea la evaluarea riscurilor profesionale;
– monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:
– examen medical la angajare – structurat conform profesiei si a fisei de expunere la riscuri; stabileste aptitudinea in munca;
– control medical periodic- reevaluare starii de sanatate;
– examen medical la reluarea activitatii – pentru persoane care au intrerupt serviciul mai multe de 30 de zile din motive medicale;
– examen medical de adaptare – stabileste aptitudinea in munca a persoanelor angajate in locuri cu risc profesional dovedit sau potential;
– reabilitarea profesionala si reorientarea profesionala in caz de accident de munca;
– colaborarea permanenta cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra starii de sanatate;
– monitorizarea afectiunilor angajatilor prin luarea in evidenta a certificatelor de concediu medical si urmariea evolutiei a bolii;
– la finalizarea examinarilor de medicina muncii, angajatul si angajatorul vor primii rezultatul evaluarii prin intermediul fisei medicale in care se mentioneaza aptitudinea pentru ocuparea locului de munca conform profesiei si functiei;
– comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii;
– consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho- fiziologice ale angajatului;
– consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sanatate si securitate la locul de munca;